Emely's Tuin

Open Tuindag ZATERDAG 19 JUNI 2021, van 10:00 tot 16:00 gaat door!  Tijdvak reserveren is niet nodig.                                                                                                       Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er - in verband met het lichte Covid-19 regime - enkele aanpassingen:                                                                          - entree € 4,- incl. kop thee of koffie plus iets lekkers;                                                                                       - kop thee en koffie + lekkernij in zelfbediening;        - kwekerijtje: max. 3 personen tegelijk *)                      - betalingen uitsluitend met gepast geld (geen PIN).

*) gezien de grootte van de tuin valt niet te verwachten dat we de toegang tijdens de Open Tuindag op zaterdag 19 juni op enig moment zullen moeten beperken. Alleen voor het kwekerijtje geldt 'maximaal drie personen tegelijkertijd'.

Leidsch Dagblad 1 juni 2019

dubbele helleborus, 25-2-17
dubbele helleborus, 25-2-17
groene specht op onze dijk, 28-2-17
groene specht op onze dijk, 28-2-17
drie ransuilen in een van onze hazelaars 4-7-20
drie ransuilen in een van onze hazelaars 4-7-20


 

Tuinbezoek is altijd op eigen risico

Geen toegang voor honden

De tuin is slechts ten dele met een rolstoel begaanbaar

Kleine kwekerij met eigen kweek.

Entree: € 4,00 p.p. incl. kop koffie/thee + iets lekkers

 

Le texte français se trouve après le texte néerlandais / The information in the English laguage is to be found after the Dutch and French information! 

 

 

  

Emely's Tuin 

Bospad 22

NL - 2374 BT  Oud Ade (Zuid Holland, bij Leiden)

 

Voor meer informatie: 

Emely Häcker

+31 71 501 25 90  /  +31 6 470 155 40

cehaecker@gmail.com

 

Hieronder volgen:

  • tuinbeschrijving
  • twee tuinfoto's
  • ligging / route
  • Franse en Engelse tekst / Informations en Français / English language information
  • Helemaal onderaan: nog veel meer TUINFOTO'S + publiciteit

TUINBESCHRIJVING

Welkom in onze tuin!

Toen wij hier in 1985 kwamen wonen, troffen wij een nogal verwaarloosde tuin met een flink stuk bos en boomgaard aan. Geleidelijk hebben we de 5.500 m² grotendeels in een tuin veranderd. Een sloot deelt het perceel in tweeën. Aan de oostkant van het woonhuis bevinden zich een bostuin, een kleine boomgaard met een border waarin zich alles mag uitzaaien, en een witte tuin.

 

Ten zuiden van het woonhuis, bij het terras, is een schaduwtuin aangelegd onder twee walnootbomen. Aan de westkant bevinden zich enkele kleine borders. Aan de noordkant, ingeklemd tussen de dijk en het huis, ligt de moerastuin. Deze is min of meer uit nood geboren, omdat de grond daar zeer vochtig is.

 

Aan de overkant van de sloot, bij het nieuwe bijgebouw, bevinden zich een kleine moestuin en een kwekerijtje. Achter de veldesdoornhaag ligt de symmetrische tuin met het beeldje. Aan de oostkant van deze tuin, richting het bos, liggen borders met rood, geel en oranje bloeiende planten, de zogenoemde Hot Garden.

 

De rest van het terrein in oostelijke richting, achter het tuinhuisje, is bebost. Via enkele paden kunt u hier doorheen wandelen.

Emely Häcker

Zie voor onze en andere tuinen ook:

  • Open Tuinengids Nederlandse Tuinenstichting (NTS):            www.tuinenstichting.nl
  • Groei & Bloei:            www.bezoekmijntuin.nl